کوتان پلاست

کوتان پلاست (ژلاتین هموستاتیک جذب استریل)
Kutan Plast یک اسفنج استریل ژلاتینی با اثر قوی است. سطح ژلاتین متخلخل موجب انقباض سلول های خونی و فعال شدن آن از طریق یک آبشار آنزیمی می شود که منجر به انعقاد طبیعی می شود. این محصول برای انواع جراحی مناسب است
انواع کوتان پلاست
Standard، Diall، Anel، Film، Spasil، Larges، Dental and Powder