Spiral Drain

ریدکس – درن اسپایرال فلوتت Fluted Spiral Drain

درن اسپایرال ریدکس یک درن فلوتت Fluted  بی نظیر در حوزه پزشکی است. وسعت کاربری این درن بسیار گسترده بوده و شامل جراحی قلب , جراحی عمومی و جراحی پلاستیک می باشد.

در قیمت پایین موارد کاربر این درن را مشاهده میفرمایید:

 Cardio-thoracic surgery
Plastic surgery Abdominal surgery
Mini-Sternotomy cardiac procedure
VAT-Video Assisted Thorascopy use

درن اسپیرال درناژ (drainage) موثر و کارایی را گارانتی می نماید و راحتی استفاده در هر وضعیتی را به وجود می آورد. در عمل هایی که نیاز به درناژ بالا هست , این درن بسیار برای بیمار راحت بوده و زمان بستری بودن او را کاهش می دهد. درن اسپیرال از سایز  7 CH تا 24 CH موجود بوده و در دو خالت همراه با سوزن تروکار trocar  و بدون آن موجود است.