Flat Fluted Drain

درن جکسون پرت فلت
درن جکسون پرت تخت(فلت) از یک الاستومرسیلیکونی ساخته شده است برای نرمی و انعطاف پذیری با ویژگی شکل تخت. دنده های مجرای داخلی کمک می کند تا از سقوط و مسدود شدن مسیرتخلیه جلوگیری شود. منفذهای رو دیواره درن بین مجاری اجازه می دهد تا یک جریان تخلیه آتروماتیک همراه با خروج هوا ایجاد شود.

درن تخت برای جراحی مغز و اعصاب، جراحی پلاستیک، جراحی صورت و گردن، جراحی زیبایی و جراحی زنان و زایمان، استفاده می گردد نشان داده شده است:
ویژگی ها:
کاملا شفاف، زیست سازگاری، سیلیکون درجه پزشکی

– 3/4 از طول مسیر دارای منفذ، در بخش تخت با طول 20 سانتی متر

لوله سیلیکونی با طول 110 سانتیمتر با خط w-ray در قسمت تخت

– نقطه پیوند کاملا متحد بین بخش تخت و لوله انتقال دهنده که باعث کاهش ناراحتی بیمار در هنگام خارج سازی درن ، می شود

– سوزن تروکارمتصل به لوله انتقال دهنده جهت کارگذاری آسان