Fluted Drains-Coaxial Drain

درن کواکسیال برای جراحی قلب و قفسه سینه مورد استفاده قرار می گیرد. این درن با دارا بودن دو پروفیل درونی و خارجی می تواند به صورت همزمان اقدام به خروج ترشحات و هوا نماید. درن کواکسیال به صورت single extrusion تولید می شود که به همین دلیل امکان گرفتگی در هنگام درناژ از بین می رود.

با استفاده از این درن ؛ دیگر نیازی از استفاده از دو درن قفسه سینه نیست.

امکان گرفتگی درن وجود ندارد.

درد بیمار به حداقل ممکن کاهش می یابد.

این درن در سایزهای  24 FR و 28 FR موجود است.